Kosten & Vergoedingen

Beeldcommunicatie

Een sessie duurt 45 minuten en vindt 1 keer per 2 weken plaats. Het tarief in  is €77. Ook kun je informeren bij je werkgever. Bij een pgb of vergoeding door de gemeente geldt er een ander tarief. Neem hierover contact op voor de actuele prijzen.

Betalingsvoorwaarden

Maandelijks worden de rekeningen verstuurd. Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn. Indien een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden, wordt u vriendelijk verzocht dit in ieder geval 24 uur van tevoren aan te geven. Bij niet tijdige annulering kan 75% van de sessiekosten in rekening worden gebracht.

Wat te doen bij klachten?

De beroepscode en de klachtenprocedure liggen bij de speltherapeut ter inzage. De door de Nederlandse Vereniging Voor Speltherapeuten (NVVS) geformuleerde beroepscode geldt als richtlijn voor het handelen van de bij de NVVS aangesloten beroepsbeoefenaren.