Privacy en Registraties

 PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als  behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Wij doen ons best om privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met  persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot persoonlijke gegevens.
 • de cliënt tekent bij aanmelding een behandelovereenkomst waarin wordt aangegeven welke gegevens er worden opgeslagen in het cliëntendossier en wat  ermee gebeurt.
 • Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het cliëntdossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wanneer je deelneemt aan een webinar worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres: dit adres wordt gebruikt om een unieke link te versturen om deel te kunnen nemen aan het webinar. Voor het geven van webinars wordt gebruik gemaakt van de software van Webinargeek.

Op het moment dat je van de formulieren op de website gebruik maakt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door contact op te nemen via de website, in correspondentie of telefonisch.

REGISTRATIE

Beroepsvereniging FVB (NVVS) 108602
Koepel Organisatie RBCZ : 204407R
Geschilleninstantie SCAG  11128