Beeld communicatie

Iedereen kan in zijn leven te maken krijgen met problemen. Meestal kom je er op eigen kracht of met hulp van vrienden weer bovenop. Dit lukt echter niet altijd. Daarom kan het nodig zijn om hulp te zoeken. Beeldcommunicatie is geschikt voor het werken met jongeren en volwassenen. Gevoelens en ervaringen zijn soms moeilijk onder woorden te brengen. Er zijn mensen die zich beter uiten door beelden. Je wordt tijdens de therapie uitgenodigd om een opstelling te maken met spelfiguurtjes. In deze opstelling is te zien wat je bezighoudt. Daarna wordt de opstelling onderzocht:

  • wat is er moeilijk?
  • waar loopt het vast?

maar ook:

  • welke mogelijkheden zijn er om weer in beweging te komen?
  • hoe is het mogelijk om voortgang te krijgen in de gewenste richting?

Essentieel is dat tijdens het werken met de opstelling niet over het beeld wordt gesproken. Er hoeft niet te worden uitgelegd wat er staat. Tijdens het gesprek wordt er binnen het beeld gezocht naar oplossingen voor de problemen. Hierdoor kun je op een minder bewust niveau de zaken onderzoeken en bij diepere lagen van jezelf komen. Het verstand wordt even opzij gezet terwijl alles toch volledig onder je eigen controle blijft. Hierdoor kun je snel tot de kern komen en daardoor je verhaal weer perspectief te geven. De opzet is dat de cliënt een nieuwe, niet eerder voorziene oplossing creëert. Een verandering van gevoel en een groei van de persoonlijkheid kan een gevolg zijn van een dergelijk therapeutisch proces.

Methode

Er wordt gebruik gemaakt van een methode waarbij het eigen verhaal wordt neergezet met kleine voorwerpen of figuren. Door het werken met de spelfiguren worden er metaforen ontdekt en wordt er met de ‘wat-als’ vraag naar nieuwe oplossingsmogelijkheden gezocht.

Elke sessie maak je een  foto. Zodat je uiteindelijk van het hele proces een serie beelden hebt vastgelegd. Deze foto’s krijgt je via de e-mail toegestuurd.

Door samen te kijken en te zoeken zul je ervaren dat er weer greep komt op je eigen mogelijkheden zodat je anders met situaties om kunt gaan.