Beeldcommunicatie

Iedereen kan in zijn leven te maken krijgen met problemen. Meestal kom je er op eigen kracht of met hulp van vrienden weer bovenop. Dit lukt echter niet altijd. Daarom kan het nodig zijn om hulp te zoeken. Beeldcommunicatie is geschikt voor het werken met jongeren en volwassenen. Gevoelens en ervaringen zijn soms moeilijk onder woorden te brengen. Er zijn mensen die zich beter uiten door beelden. Je wordt tijdens de sessies uitgenodigd om een opstelling te maken met spelfiguurtjes. In deze opstelling is te zien wat je bezighoudt. Meer…