MET AANDACHT. Thema Event

Met aandacht

gaat over inzicht, betekenis, liefde, bevrijding, rust en geluk. Door bewuster te leven, te werken en met anderen om te gaan, krijgen we energie, vinden we balans, inspiratie en zingeving.
Prettig voor onszelf, maar ook voor onze relaties met anderen.

Thema Event: Met aandacht.

Onderwerpen:

  • Zingeving, verdieping en verbinding in je leven.
  • Persoonlijke groei.
  • Wat kan Beeld Communicatie voor je betekenen?

Dinsdag 15 januari       Van 19.00 uur tot 20.00 uur

GRATIS DEELNAME

Aanmelden: www.speltherapiepraktijk.nl of telefonisch 0418 510700

\"Maand