Hogescholen bundelen onderzoek naar ervaringsgerichte therapieën tegen psychische klachten

Zes hogescholen hebben besloten om intensiever samen te werken op het gebied van vaktherapieën tegen psychische klachten. Hiertoe hebben ze de nieuwe Coöperatie KenVaK ‒ Kennisontwikkeling Vaktherapieën ‒ opgericht. Naar verwachting kunnen door deze vorm van samenwerking meer mensen met psychische problemen geholpen worden én op een betere manier. Voor zover bekend is het de eerste keer dat hogescholen hun onderzoek bundelen in een coöperatie. Bij KenVaK zijn circa 25 onderzoekers aangesloten, die onder meer een gezamenlijk onderzoeksprogramma zullen uitvoeren. De coöperatie staat onder leiding van lector dr. Susan van Hooren. Op 10 juni wordt de start van de Coöperatie KenVaK gevierd met de conferentie ‘Krachten gebundeld’ in Ede.
Lees verder het persbericht.