Hoogbegaafde kinderen in de spelkamer

Wat betekent dit voor een speltherapeut?

Hoogbegaafde kinderen ontwikkelen zich sneller en zijn slimmer, maar ook wezenlijk anders. De cognitieve en sociale ontwikkeling is veel sneller dan de lichamelijk en emotionele ontwikkeling. Dit betekent dat deze kinderen de balans moeten vinden tussen zich aanpassen en zichzelf zijn en dat is geen makkelijke opdracht (Derksen, 2017)

Edu&ik, een bureau met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid en onderwijs, heeft in december 2018 een artikel gepubliceerd over speltherapie voor HB kinderen. Hierin wordt beschreven dat speltherapie een hele waardevolle toevoeging kan zijn, zeker voor hoogbegaafde kinderen, omdat zij vaak verbaal en analytisch sterk zijn. Echter, er is bij deze kinderen van nature relatief weinig ruimte voor de onderliggende emotionele laag. Speltherapie helpt een HB kind zonder inperking van de autonomie, omdat het kind op een autonome manier zelfsturend kan leren omgaan met stresservaringen en daarmee nieuwe ervaringen kan opdoen (Brinkman e.a., 2018).In dit artikel wordt beschreven dat speltherapie voor HB kinderen een positief effect heeft.

De vraag die hierop volgt is: ‘wat zijn aandachtspunten in de benadering van een speltherapeut, zodat deze goed afgestemd is op de ‘andere’ gevoelswereld van het hoogbegaafde kind?’

Benieuwd naar de conclusie en bevindingen van Rosanne Evers?

Dit artikel is met toestemming van de auteur geplaatst. Rosanne Evers is speltherapeut en systeemgericht behandelaar bij Kentalis. Publicatie: Spelenderwijs. Vakblad voor Speltherapie, december 2020